سلام مهندس عزیز.

خیلی خوشحالیم که به مجموعه مهندسانه اعتماد کرده اید.

شما می توانید از فرم پیش ثبت نام زیر برای شرکت در دوره های مختلف استفاده کنید.

دانشجویانی که ثبت نام زودهنگام انجام می دهند، تخفیف های قابل ملاحظه ای دریافت خواهند کرد.

 

 

پیش ثبت نام